HOME FAQ's NEWEST CACHES SEARCH FOR CACHES BUXLEY's MAPS
FORUMS HIDE A CACHE EDIT CACHE ADD A LOG ENTRY SCOUT's LEADER BOARD
Geocaching with Navicache

SIGN UP   /   MEMBER LOGIN

cache type Bořeň - Cache cache size

by GiramoNdo
(Finds: 9  Score: 41.5)    (Hidden: 3  Score: 17)

printer versionPrinter Version   Spy on this cache.Spy on this Cache

Coordinates (WGS-84 datum)
N 50° 31.547'   E 013° 45.800'

Chouc,   
Czech Republic    Near By Caches

Hidden On: 01 May 2005
Waypoint (Landmark): N01954
Open Cache:  Non-commercial use only
Cache type:  Normal
Cache size:   Micro

Difficulty: gps gps half gps (moderate)
Terrain: gps gps gps half gps (moderate)

Misc:

Comments:

We have not implemented maps outside of the U.S.A. ... YET!

Additional maps for this cache available at: topozone.com logo    mapquest.com logo

No Wheelchair Access No Wheelchair Access Dogs Allowed Dogs Allowed
Off Trail Hiking Prohibited Off-trail Hiking Prohibited Steep Hike Steep Hike
Not Accessible in Winter Not Accessible in Winter
Scenic View Scenic View Muggles Beware of Muggles!


[CZ]
Bořeň je znělcový masiv (539 m.n.m.). Je to místo dalekého rozhledu a tvoří výraznou dominantu zdejšího kraje, viditelnou již z dalekého okolí. Nalézá se na (Z) okraji Českého středohoří asi 2 km na jih od Bíliny.
Jeho relativní výška nad krajinou je až 300 m. Z jeho vrcholu jsou jedinečné rozhledy do nitra Českého středohoří a na hradbu Krušných hor.
Bořeň je národní přírodní rezervacía platí zde různá omezení a zákazy, přesto ale je velice častým cílem turistů a horolezců.

Právě z důvodu veliké exponovanosti místa, byl zvolen úkryt cache mimo vrchol (ve výšce asi 411 m.n.m) i mimo turistickou cestu - blízko horolezecké stezky.

Nedoporučuje se hledat za sněhu a náledí!!!

[DE]
Bořeň ist ein Fonolith-Massiv (539 m.ü.d.M.). Es ist ein Ort mit weitem Rundblick und bildet eine markante Dominante hiesiger Region. Es befindet sich (W) am Rande des Tschechischen Mittelgebirges, cca 2 km südlich von der Stadt Bilina.
Seine relative Höhe über die Landschaft beträgt bis 300 m. Von seinem Gipfel gibt es einmalige Fernblicke bis in das Innere des Tschechischen Mittelgebirges und auf den Wall des Erzgebirges.
Bořeň ist ein Nationalnaturschutzgebiet mit vielen Einschränkungen und Verboten, trotzdem aber ist es sehr häufig ein Ziel von Wanderern und Bergsteigern.

Soeben aus dem Grund, dass die Gegend sehr exponiert ist, wurde ein Cacheversteck abseits von Gipfel gewählt (in der Höhe von cca 411 m.ü.d.M.) und auch abseits vom Wanderweg - nahe am Bergsteigerpfad.

Man wird nicht empfohlen bei Schnee und Glatteis zu suchen!!!

[EN]
Může a chce někdo pomoci při překladu do angličtiny?
Kann und will jemand bei der Übersetzung in englisch helfen?


[CNW:Counter]

NoteAdd a Log Entry

CACHE LOGS - May contain hints(spoilers)!    decode

I found it! 28 Dec 2006 by  Pajuna  (Finds: 1  Score: 6)    (Hidden: 0  Score: 0)
    Open Log:  Personal use only

Geovyprava po kopcich mezi Mostem a Bilinou. Nastesti jeste bez snehu a ledu. Diky.
[Modified 2006-12-31 03:23:03]


 

Order your Navi-Tees and more
© Copyright 2009 Navicache. All Rights Reserved. Disclaimer     Contact Us