Geocache Quick Search
By ZIP Code:  
 

 


HOME FAQ's NEWEST CACHES SEARCH FOR CACHES BUXLEY's MAPS
FORUMS HIDE A CACHE EDIT CACHE ADD A LOG ENTRY SCOUT's LEADER BOARD

cache type Treinspotting 2 : Tunnel van Veurs cache size

by hh1
(Finds: 0   Score: 0)   (Hidden: 5   Score: 25)

printer version Printer Version    Spy on this cache. Spy on this Cache
   
Coordinates ( WGS-84 datum )
N 50° 44.480'   E 005° 50.913'

Veurs
Belgium    Near By Caches

Hidden On: 05 Oct 2004
Waypoint (Landmark): N0150F
Open Cache:    Personal use only
Cache type:    Normal
Cache size:    Micro

Difficulty:   gps (easy)
Terrain:   gps gps gps (moderate)
Misc: No drinking water! No restrooms (water closets) available No fees!

Comments:


We have not implemented maps outside of the U.S.A. ... YET!

Additional maps for this cache available at: topozone.com logo    mapquest.com logo


Short English summary underneath

De tunnel van Veurs met zijn lengte van iets meer dan 2 km is de langste spoorwegtunnel van België en voor zover we spoor- of metrolijnen in de ondergrond van steden niet in aanmerking nemen.
In feite zijn het twee enkelsporige tunnels op korte afstand van mekaar.
Veel spoorlijnen dateren uit de 19de eeuw, deze is recenter en werd aangelegd gedurende de oorlog 1914-1918.
De lijn loopt soms vrij dicht bij (en bv. bijna onder het Drielandenpunt) maar nooit in Nederland, een gevolg van het feit dat Nederland neutraal bleef tijdens de eerste wereldoorlog.
Het is de enige maar dan ook zeer belangrijke goederenspoorverbinding tussen België en Duitsland.

Het startpunt, tevens parkeerplaats, is aan de electriciteitscabine op N50 44.286 E5 50.451
Dit is tevens de naam van de bushalte, Veurs Kabien, die bereikbaar is met bus 39B (De Lijn) of 439 (TEC, alleen tijdens schooldagen).
Informeer je wel eerst over de uurregeling.

De wandeling is ongeveer 2km.
Aan de electriciteitscabine wandel je langs het winkeltje van Jetteke de landweg in de richting van de Westelijke tunnelingangen N50 44.473 E5 50.642
Een deel van deze weg kan iets modderiger zijn.

De toegang naar de tunnel is afgesloten door een poortje maar dat heeft treinspotters nooit tegengehouden.
Weet wel dat het hier een gevaarlijke plek is om de rails over te steken (NIET DOEN), de treinen komen via een bocht uit de tunnel, het lichtschijnsel van de koplampen is pas op het laatste ogenblik zichtbaar. Bovendien kan je er niet zeker van zijn dat de treinen altijd links rijden zoals in België normaal het geval is, want deze lijn is bovendien volledig uitgerust voor het gebruik van tegenspoor en dit kan op elk ogenblik het geval zijn ! Je kan de spoorlijn en de tunnels wel veilig aanschouwen vanop een afstand.

In ieder geval moet je voor de cache in het hogergelegen bos zijn.
In het bos merk je twee eigenaardige bouwseltjes. Enig idee wat hun functie is?

De cache ligt in de buurt daarvan op N50 44.480 E5 50.913
Een prikstok kan nuttig zijn. Het is een mini-cache, zorg zelf voor een potloodje of bic om te loggen.
Goodies hoeven niet (of zéér kleine dan) want het is maar een klein doosje.
De cachedoos sluit pas goed (klikt dicht) na zeer flink drukken op de 4 randen.
Bedek de cache nadien terug met grond en bladeren zoals in de omgeving, a.u.b. geen opvallende houtstapel die de lokatie verraadt.

Je kan langs dezelfde weg terugwandelen of alternatief, ga terug naar de bosrand en volg die eerst Zuidelijk en dan Oostelijk naar N50 44.315 E5 51.087
Dan wandel je naar N50 44.242 E5 50.859 en ga je via de weg terug naar de electriciteitscabine.

Park your car at N50 44.286 E5 50.451
There is also a busstop, called Veurs Kabien, buses 39B (De Lijn) and 439 (TEC, schooldays only) stop here.
Inform yourself first about the timetables.

The walk itself is about 2km.
Walk in the direction of the Western tunnel entrances N50 44.473 E5 50.642
Some parts of this way can be little muddy.

You may have a view at the tunnels from a distance but don't cross the rails (dangerous and there is no need to do so in order to find the stash).
Continue on the way, the stash is in the wood close to two curious small buildings. Any idea what these buildings are good for?
The stash is at N50 44.480 E5 50.913
A stick to prick could be useful. It is a mini-cache, take care to have something to write with you.
Goodies are not necessary (or at leat very small).
To close well the box and to avoid humidity, press very firmly on the four sides of the lid until you hear click.
Cover it again with some leaves and soil just like the environment, don't build stacks of wood on it which would reveal the location.

You may walk back by the same way or as an alternative, go back to the edge of the wood and follow it first in Southern direction and then Eastern until N50 44.315 E5 51.087
Go then to N50 44.242 E5 50.859 and follow the road to your starting point.


Clue decoding tables - Top letter or symbol decodes to bottom letter or symbol:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /Clues:    decode
  • NL 
    Ibrg obbzfgebax
  • GB 
    Onfr bs gerrfghzcNote Add a Log Entry

CACHE LOGS - May contain hints(spoilers)!    decode

I found it! 20 Jun 2006 by  The Bat   (Finds: 20   Score: 60.5)   (Hidden: 0   Score: 0)
     Open Log:    Personal use only
Deze reeds lang geleden reeds gelogd.
Nu pas een account aangemaakt
I found it! 29 Jan 2005 by  radioscout   (Finds: 244   Score: 874)   (Hidden: 14   Score: 62.5)
     Open Log:    Unrestricted
We started at the electriciteitscabine. A very nice cache location and a nice walk to the cache in a beautiful landscape. The ground was frozen so it was not very muddy.

in: pen and sticker
out: a traveller

Wir sind an der electriciteitscabine losgegangen. Eine schöne kurze Wanderung in einer herrlichen Landschaft. Der Boden war gefroren, so daß es nicht schlammig war. Der Cache liegt an einer sehr schönen Location.

rein: Schreiber und Aufkleber
raus: a traveller

Hartelijk dank for de cache!

I found it! 29 Jan 2005 by  nachteule   (Finds: 119   Score: 456)   (Hidden: 3   Score: 11.5)
     Open Log:    Personal use only

nice walk in a beautiful winter-forest.

in: TB Little Bird
in: TB Searchtime of Nachteule

Nachteule

© Copyright 2001 - 2011 Navicache. All Rights Reserved. Disclaimer